Tietosuojaseloste

Päivätty 25.5.2018

Infinity Flower Collection (2902865-6)

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

 

1 Rekisterinpitäjä

Y-tunnus 2902865-6

Infinity Flower Collection

Capellan puistotie 3 c 139

00540 Helsinki

+358 44 590 4056

 

  •  

info@infinityflowercollection.com


 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Ahonen

Capellan puistotie 3 c 139

00540 Helsinki

+358 44 590 4056

 

  •  

info@infinityflowercollection.com

 

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja hallinnointiin.

Yrityksen työntekijät sekä logistiikkapalvelun työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja heidän kanssaan on tehty erillinen salassapito- ja tietojenkäsittelysitoumus.

(Logistiikka ja varastointipalvelun yleiset ehdot)

 

5 Rekisterin tietosisältö

  • Nimi

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tilaustiedot

  • Laskutustiedot

  • Toimitustiedot

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja säilytysajat

Tiedot rekisteriin kertyvät tilaajalta itseltään sekä tilaus- ja laskutusjärjestelmästä.

Säilytämme asiakasrekisterin tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen aiemmin mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakasrekisterin tietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun markkinointitarkoitukseen.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat salasanasuojattuja Google Drive -palvelussa. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisterin tietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet niillä henkilöillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista rekisteriin.

Verkkokaupan teknisestä tietosuojasta vastaa Wix, joka toteuttaa turvatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata kaikkien käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Palvelu tarjoaa HTTPS- suojatun pääsyn useimpien palveluiden alueisiin. Arkaluonteisten maksutietojen (kuten luottokortin numero) on suojattu alan standardilla SSL / TLS-salatulla yhteydellä ja ylläpitää säännöllisesti PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) -sertifikaattia. Wix myös seuraa säännöllisesti järjestelmäänsä kohdistuvia mahdollisia haavoittuvuuksia ja hyökkäyksiä varten ja etsii säännöllisesti uusia tapoja ja palveluja, jotka edistävät palveluidensa turvallisuutta ja suojaavat kävijöiden ja käyttäjien yksityisyyttä.  

 

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/216 artiklan 15-21 mukaisesti saada oikeus päästä tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai tietojen poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten, pyynnöt pitää lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen info@infinityflowercollection.com.

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen: info@infinityflowercollection.com.

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien tietojen korjaamista. pyynnöt pitää lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen info@infinityflowercollection.com.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

Katso kohta 7. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun markkinointi tarkoitukseen.